خبرها و اطلاعیه های لینگوگیم

جدیدترین اخبار و اطلاعیه های لینگوگیم رو از این بخش دنبال کنید.

نسخه 11.6.0 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.6.0 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

نسخه 11.5.1 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.5.0 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

معرفی لینگوگیم در هفته نامه صبح صادق

معرفی لینگوگیم در هفته نامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صبح صادق در تاریخ 12 تیر ماه 1402 به عنوان نرم افزار کاربردی

نسخه 11.4.3 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.4.3 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.