خبرها و اطلاعیه های لینگوگیم

دسته بندی : سایر

نسخه جدید وب سایت لینگوگیم - بازی آموزش زبان انگلیسی

نسخه جدید وب سایت لینگوگیم - آموزش زبان با بازی با ظاهری متفاوت و امکانات جدید راه اندازی شد. مهم ترین تغییر نسخه جدید اضافه شدن قابلیت قرار دادن مطالب آموزشی در سایت توسط کاربران (مدیران منتخب) لینگوگیم می باشد.