لغات هم آوا(هموفونیک)💯

لغات هم آوا(هموفونیک)💯

لغات هموفونیک یا هم آوا ها کلماتی هستند که مثل سایر کلمات تلفظ می شوند اما معانی متفاوتی دارند پس ما باید دقت کنیم تا دچار اشتباه در ترجمه کردنامون نشیم .

⭕️:Grammar

💯


🔰لغات هموفونیک یا هم آوا ها کلماتی هستند که مثل سایر کلمات تلفظ می شوند اما معانی متفاوتی دارند زیرا املای شان متفاوت است. بدیهی است که این مسئله گیج تان کند و متاسفانه از این نوع کلمات در انگلیسی زیاد هستند اما خوشبختانه داخل جمله کاملا قابل تشخیص هستند  . به طور مثال:👇

👉you're  شما هستید💎

your : مال شما 💎

 

 

👉 it's این هست 👉

💎: its مال آن 

 

 

👉I من 

💎eye چشم 

 

💎bag:کیسه

💎beg:التماس کردن

👉here اینجا 

💎hear شنیدن 

 

 

👉our مال ما 

💎hour ساعت

 

ادامه دارد😊

 

good job😊

 

 

Dr.Seyyed 🪐

Dr.Seyyed 🪐

سطح کاربر در لینگوگیم : 55

من دکتر سید هستم و دارای مدرک مربی گری تند خوانی و.... بنده از شش سالگی زبان آموزی را فرا گرفتم و دوزاده سالگی ولش کردم 😄ولی یک سالو نیمی میشه جدی پیگیر یادگیری با اپ لینگوگیم اولین اپ یادگیری تعاملی هستم پیشنهاد میکنم از دستش ندین😊 آموزش ها را با دقت بخونید دوستون دارم رفقای لینگویی با ارزوی موفقیت😍 دکتر سید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.