مطالب آموزشی زبان انگلیسی

برچسب : 504 واژه ضروری

دانلود کتاب 504 - Absolutely Essential Words 504

کتاب ۵۰۴ شامل پرکاربردترین و متداول‌ترین لغات زبان انگلیسی می‌باشد و این لغات از منابع گوناگونی مثل کتاب ها، مجلات، مطبوعات، فیلم ها و مکالمات روزمره انگلیسی زبانان گردآوری شده است.