مطالب آموزشی زبان انگلیسی

برچسب : 1100 واژه که باید بدانید

دانلود کتاب 1100 Words You Need to Know

مثال های نوشته شده در این کتاب برای هر لغت از رمان های معروف، نمایشنامه ها، شعرها، سرمقاله های روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی انتخاب شده اند.