(TAKE)Phrasal verbs

(TAKE)Phrasal verbs

Phrasal verbs(take)

♦️Take

 

🔹️Take after

 

✔رفتن به کسی شبیه بودن به کسی از لحاظ شخصیت

 

 

برای ظاهر look like

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take off

✔تیک آف هواپیما و بلند شدنش

✔رشد و موفقیت یهویی

✔درآوردن لباس

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take over

✔کنترل چیزی را به دست گرفتن

✔مسئولیت کاری را بر عهده گرفتن مسئولیتی را قبول کردن بجای کسی

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take up

 

✔شروع به انجام کاری یا یادگیری چیزی با علاقه و با یک اکشن‌ یه دفعه ایی

 

✔زمان‌چیزی را گرفتن و اشغال کردن زمان 

✔مشورت کردن با کسی و در میون گذاشتن

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take apart

✔تکه تکه کردن چیزی

✔از هم جدا کردن و باز کردن قطعات

✔ریخت و پاش خونه توسط پلیس توسط خودت و ی سرچ عمیق انجام بدی برای پیدا کردن چیزی

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take in

 

✔یه نفر و وارد زندگی ت کنی و سرپرستی شو به عهده بگیری ی بچه یا حیوون خونگی

 

✔کوچکتر کردن لباس و ی تیکه از لباسو بدی تو و تنگ کردن لباس

 

✔خوب فهمیدن و نشتن در مخ

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take on

 

✔پذیرفتن مسئولیت

✔استخدام کردن

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take out

 

✔بیرون رفتن بیرون بردن

✔غذای بیرون بر

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take down

✔پایین‌آوردن چیزی از جای بلند

 

✔نوشتن و یادداشت کردن

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take away

✔چیزی را بردن

 

✔غذای بیرون بر

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take back

 

✔پس گرفتن حرف وقتی پشیمونی و پس گرفتن ادعا

✔پس دادن جنس و وسیله و پول ...

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take to

✔از کسی یا چیزی خوش آمدن

✔عادت کردن به انجام کاری

✔بردن

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 101

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.

تبلیغ
 تبلیغ در لینگوگیم
عنوان تبلیغ

در این قسمت میتونید کسب و کار و یا موضوع مورد نظر خودتون رو تبلیغ کنید تا بیشتر دیده شوید.

سفارش تبلیغ