(TAKE)Phrasal verbs

(TAKE)Phrasal verbs

Phrasal verbs(take)

♦️Take

 

🔹️Take after

 

✔رفتن به کسی شبیه بودن به کسی از لحاظ شخصیت

 

 

برای ظاهر look like

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take off

✔تیک آف هواپیما و بلند شدنش

✔رشد و موفقیت یهویی

✔درآوردن لباس

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take over

✔کنترل چیزی را به دست گرفتن

✔مسئولیت کاری را بر عهده گرفتن مسئولیتی را قبول کردن بجای کسی

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take up

 

✔شروع به انجام کاری یا یادگیری چیزی با علاقه و با یک اکشن‌ یه دفعه ایی

 

✔زمان‌چیزی را گرفتن و اشغال کردن زمان 

✔مشورت کردن با کسی و در میون گذاشتن

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take apart

✔تکه تکه کردن چیزی

✔از هم جدا کردن و باز کردن قطعات

✔ریخت و پاش خونه توسط پلیس توسط خودت و ی سرچ عمیق انجام بدی برای پیدا کردن چیزی

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take in

 

✔یه نفر و وارد زندگی ت کنی و سرپرستی شو به عهده بگیری ی بچه یا حیوون خونگی

 

✔کوچکتر کردن لباس و ی تیکه از لباسو بدی تو و تنگ کردن لباس

 

✔خوب فهمیدن و نشتن در مخ

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take on

 

✔پذیرفتن مسئولیت

✔استخدام کردن

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take out

 

✔بیرون رفتن بیرون بردن

✔غذای بیرون بر

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take down

✔پایین‌آوردن چیزی از جای بلند

 

✔نوشتن و یادداشت کردن

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take away

✔چیزی را بردن

 

✔غذای بیرون بر

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take back

 

✔پس گرفتن حرف وقتی پشیمونی و پس گرفتن ادعا

✔پس دادن جنس و وسیله و پول ...

 

🍀🍀🍀🍀🍀

 

🔹️Take to

✔از کسی یا چیزی خوش آمدن

✔عادت کردن به انجام کاری

✔بردن

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 108

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.