(COME)Phrasal verbs

(COME)Phrasal verbs

Phrasal verbs(come)

♦️Come


🔹️Come up
✔به یک ایده ایی رسیدن
✔به یک‌نظر رسیدن
✔به یک راه حل رسیدن
✔به یک پلن رسیدن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come about
✔اتفاق افتادن چیزی بدون برنامه ریزی
✔ روی دادن
How did this situation come about?
چطور این وضعیت اتفاق افتاد؟

⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come across
✔برخورد کردن کسی یا چیزی به صورت یهویی و شانسی و برحسب اتفاق

مثلا وقتی داری کشو رو میگردی با ی عکس برخورد میکنی..


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come along
✔ملحق شدن
✔همراهی کردن
✔جوین شدن
I'm glad  you came along.


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come on
✔بدو‌...عجله کن...یالا.. مشتاق کردن کسی برای انجام کاری


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come apart
✔جدا شدن و تکه تکه شدن
✔پاره شدن
✔متلاشی شدن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come around
✔به هوش آمدن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come back
✔برگشتن

⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come away=come off
✔جدا شدن..درآمدن

مثل درآمدن چرخ های ی ماشین و جدا شدن چرخ ها
یا جدا شدن ورقه های کتاب درامدن ورق ها
یا دراومدن دستگیره در


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come between
✔بین کسی یا چیزی
مثل بین دونفر قرار بگیری رو رابط خراب بشه
و یا هیچ چیزی نمیتونه بین اونو فوتبال قرار بگیره.

⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come by
✔سر زدن کوتاه


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come down

✔پایین اومدن

مثل پایین اومدن قیمت چیزی
مثل تخفیف کردن ک فروشنده تا ی قیمتی پایین میاد


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come for sb
✔رفتن دنبال کسی


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come from
✔اهل جایی بودن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come in
✔رسیدن

مثل "هواپیما چه ساعتی میرسه؟
پرواز همین الان رسید.


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come out
✔بیرون اومدن

✔منتشر شدن..مثل اکران فیلم...
مثل منتشر شدن و بیرون اومدن یه البوم موسیقی...مثل منتشر شدن یک کتاب


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come over
✔رفتن به جایی
✔رفتن به خونه کسی و سر زدن

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 108

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.