(COME)Phrasal verbs

(COME)Phrasal verbs

Phrasal verbs(come)

♦️Come


🔹️Come up
✔به یک ایده ایی رسیدن
✔به یک‌نظر رسیدن
✔به یک راه حل رسیدن
✔به یک پلن رسیدن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come about
✔اتفاق افتادن چیزی بدون برنامه ریزی
✔ روی دادن
How did this situation come about?
چطور این وضعیت اتفاق افتاد؟

⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come across
✔برخورد کردن کسی یا چیزی به صورت یهویی و شانسی و برحسب اتفاق

مثلا وقتی داری کشو رو میگردی با ی عکس برخورد میکنی..


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come along
✔ملحق شدن
✔همراهی کردن
✔جوین شدن
I'm glad  you came along.


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come on
✔بدو‌...عجله کن...یالا.. مشتاق کردن کسی برای انجام کاری


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come apart
✔جدا شدن و تکه تکه شدن
✔پاره شدن
✔متلاشی شدن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come around
✔به هوش آمدن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come back
✔برگشتن

⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come away=come off
✔جدا شدن..درآمدن

مثل درآمدن چرخ های ی ماشین و جدا شدن چرخ ها
یا جدا شدن ورقه های کتاب درامدن ورق ها
یا دراومدن دستگیره در


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come between
✔بین کسی یا چیزی
مثل بین دونفر قرار بگیری رو رابط خراب بشه
و یا هیچ چیزی نمیتونه بین اونو فوتبال قرار بگیره.

⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come by
✔سر زدن کوتاه


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come down

✔پایین اومدن

مثل پایین اومدن قیمت چیزی
مثل تخفیف کردن ک فروشنده تا ی قیمتی پایین میاد


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come for sb
✔رفتن دنبال کسی


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come from
✔اهل جایی بودن


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come in
✔رسیدن

مثل "هواپیما چه ساعتی میرسه؟
پرواز همین الان رسید.


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come out
✔بیرون اومدن

✔منتشر شدن..مثل اکران فیلم...
مثل منتشر شدن و بیرون اومدن یه البوم موسیقی...مثل منتشر شدن یک کتاب


⚜⚜⚜⚜⚜

🔹️Come over
✔رفتن به جایی
✔رفتن به خونه کسی و سر زدن

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 101

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.

تبلیغ
 تبلیغ در لینگوگیم
عنوان تبلیغ

در این قسمت میتونید کسب و کار و یا موضوع مورد نظر خودتون رو تبلیغ کنید تا بیشتر دیده شوید.

سفارش تبلیغ