مکالمه برای قبل ازمون

مکالمه برای قبل ازمون

گفتگو با مخاطب در مورد آزمون سناریوی قبل آزمون های مختلف

سناریو۱-پیش از آزمون

به نام خدا

Rohit: How is your preparation for the exam going on?

روهیت: آمادگیت برای آزمون چطور پیش میره؟

Mahesh: Not too bad, overall. I’m worried about English and chemistry, though. How is yours going on?

ماهش: در کل خیلی بد نیست. اگر چه نگران انگلیسی و شیمی هستم. وضعیت تو چطوره؟

Rohit: Mine is alright. I’m also finding chemistry to be bit challenging because of its vast syllabus and too much memorization in organic chemistry.

روهیت: وضعیت من خوب. منم با توجه به حجم زیاد و موارد حفظ کردنی زیاد شیمی آلی، کمی نگران شیمی هستم.

Mahesh: Organic chemistry has been a problem for me too. Can we study chemistry together, at least the organic part?

ماهش: شیمی آلی یکی از مشکلات منم بوده. می تونیم شیمی را با هم بخونیم حداقل شیمی آلی را؟

Rohit: Sure. I think it’s a good idea. Can you help me with English though?

روهیت: حتما. فکر کنم ایده خوبی باشه. می تونی تو انگلیسی هم به من کمک کنی؟

Mahesh: Yes, I can. Where exactly in English you’re facing problem?

ماهش: بله، می تونم. دقیقاً تو کدوم قسمت های زبان انگلیسی مشکل داری؟

Rohit: Thanks. Prepositions and reading comprehension are the main problem areas for me.

روهیت: ممنون. حروف اضافه و درک مطلب مهمترین قسمت های مشکل ساز برای من هستن.

Mahesh: As far as prepositions are concerned, I can help you in understanding the rules. But for reading comprehension, you need to put in lots of practice to get better at it.

ماهش: در مورد حروف اضافه، می تونم قوانینش را بهت یاد بدم. اما برای درک مطلب، باید برای تقویت مهارتت تمرین زیادی داشته باشی.

Rohit: OK. Will do. How’s your preparation going on for other subjects?

روهیت: باشه انجام میدم. آماده سازی برای درس های دیگه چطور پیش میره؟

Mahesh: Other subjects are more or less on track. Economics, however, seems to have an inexhaustible syllabus and I don’t think I’ll have enough time to revise the subject.

ماهش: بقیه درس ها کم و بیش خوب پیش میرن. اما، به نظر می رسه که مطالب اقتصاد تموم نشدنی باشن و فکر نمی کنم زمان کافی برای مرور داشته باشم.

Rohit: Thankfully, I don’t have Economics. But, yes, I’m also struggling to get enough time for revision. Anyway, we’ve to manage in whatever time we have.

روهیت: خوشبختانه، من اقتصاد ندارم. اما، منم در تلاش هستم که وقت کافی برای مرور مطالب پیدانمیکنم

 

 

خسته نشدی آیا؟

اdr.seyyed

Mahesh: That’s right. OK, enough of talk. Let’s get back to study. All the best for your next exam.

ماهش: درسته، خوب به اندازه کافی صحبت کردیم. بهتره دوباره برگردیم سر درس. امیدوارم تو امتحان بعدیت موفق باشی.

Rohit: Thanks. All the best to you as well.

روهیت: ممنون. همچنین با آرزوی موفقیت برای شما

Dr.Seyyed 🪐

Dr.Seyyed 🪐

سطح کاربر در لینگوگیم : 55

من دکتر سید هستم و دارای مدرک مربی گری تند خوانی و.... بنده از شش سالگی زبان آموزی را فرا گرفتم و دوزاده سالگی ولش کردم 😄ولی یک سالو نیمی میشه جدی پیگیر یادگیری با اپ لینگوگیم اولین اپ یادگیری تعاملی هستم پیشنهاد میکنم از دستش ندین😊 آموزش ها را با دقت بخونید دوستون دارم رفقای لینگویی با ارزوی موفقیت😍 دکتر سید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.