سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

🎊How are you ? 🎊

حالت چطوره؟

🎊How is your father ?🎊

🎊How is your mother?🎊

🎊How is your brother ?🎊

🎊How is your sister?🎊

🎊How is your child?🎊

🎊How is your son?🎊

🎊How is your daughter?🎊

🎊How is your wife?🎊

🎊How is your husband?🎊

🎊How is your fiance? 🎊

نامزد خانم

🎊How is your fiancee?🎊

نامزد آقا

🎊How is your step father?🎊

ناپدری

🎊How is your step mother?🎊

  نامادری

🎊How is your step son?🎊

پسر خوانده

🎊How is your step dauther? 🎊

دختر خوانده

 

🎊How is your step brother?🎊
🎊How is your half brother?🎊
برادرخوانده(برادر ناتنی)

🎊How is your step sister?🎊
🎊How is your half sister?🎊
خواهر خوانده(خواهر ناتنی)

🎊How is your blood brother?🎊
برادر خونی


🎊How is your grandfather?🎊

بابابزرگ

 🎊How is your grandmother?🎊


مامان بزرگ


🎊How is your grandchild ?🎊 

نوه


🎊How is your grandson?🎊

نوه پسری


🎊How is your granddaughter?🎊

نوه دختری


🎊How is your uncle?🎊
عمو ,دایی ,شوهر خاله ,شوهر عمه 
     
🎊How is your aunt?🎊
عمه ,خاله ,زن عمو ,زن دایی   

      
🎊How is your cousin?🎊
پسر عمو ,پسر عمه ,پسر خاله ,پسر دایی


🎊How is your nephew?🎊
پسرخواهر ,پسر برادر


🎊How is your niece?🎊
دختر خواهر ,دختر برادر


🎊How is your mother_ in _law?🎊
مادر شوهر, مادر زن


🎊How is your father_ in_ law?🎊
پدر شوهر ,پدر زن


🎊How is your brother_ in_ law?🎊
برادرشوهر ,برادر زن, باجناق


🎊How is your sister_ in _law?🎊
خواهر شوهر, خواهر زن ,جاری


🎊How is your son_ in _law?🎊
داماد


🎊How is your daughter_ in _law?🎊
عروس


🎊How is your life?🎊
زندگی


🎊How is your boss?🎊 رئیست


🎊How is your ex_husband?🎊
شوهر سابق


🎊How is your ex_wife?🎊
زن سابق


🎊How is Maryam?🎊


🎊How is Reza?🎊


🎊How are Maryam and Reza?🎊


🎊How are they?🎊
اونا چطورن؟


🎊How are your parents?🎊

🎊How are your children?🎊


🎊How are your grandparents?🎊
پدربزرگ ,مادربزرگت چطورن؟

🎊How are your neighbors?🎊

همسایه هات چطورن؟

🎊How are your colleagues?🎊

همکارات چطورن؟

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.

تبلیغ
 تبلیغ در لینگوگیم
عنوان تبلیغ

در این قسمت میتونید کسب و کار و یا موضوع مورد نظر خودتون رو تبلیغ کنید تا بیشتر دیده شوید.

سفارش تبلیغ