سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

✋Hello سلام (رسمی)

✋Hi سلام (صمیمی)

✋Hey there سلام (خیلی صمیمی)

✋Hey      سلام( غیررسمی)

✋Hiya  سلام (غیر رسمی)


به جای سلام


✋Good morning
✋Good afternoon
✋Good evening

 

Nice to meet you🌸


Glad to meet you🌸


I'm pleased to meet you🌸

Pleased خوشحال


Formal➡️ it's a pleasure meeting you🌸
باعث افتخاره دیدن شما.

 

Long time,no see🌹

پارسال دوست امسال آشنا(خیلی وقته ندیدمت)

What brings you here🌹

از این طرفا(راه گم کردی)

Fancy meeting you🌹

چه عجب از این طرفا

 

Is everything ok?💮

Is everything alright?💮

همه چی روبراهه؟

 

 

.Yes,everything is ok💮

.Yes everything is alright💮

بله ،همه چی روبراهه

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

p🍊rteqal✿◕ ‿ ◕✿

سطح کاربر در لینگوگیم : 101

𝗚𝗢𝗗;𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ..!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.

تبلیغ
 تبلیغ در لینگوگیم
عنوان تبلیغ

در این قسمت میتونید کسب و کار و یا موضوع مورد نظر خودتون رو تبلیغ کنید تا بیشتر دیده شوید.

سفارش تبلیغ