کمک های بازی

کمک های بازی

اگر برای انتخاب گزینه درست شک دارید یا زمان کافی برای فکر کردن ندارید، نگران نباشید. لینگوگیم در هر بازی کمک هایی رو متناسب با همون بازی برای شما در نظر گرفته تا بتونید راحت تر به سوالات پاسخ بدید.

با توجه به مراحل مختلف و جذاب بازی و اینکه ممکن است برخی از مراحل کمی برای شما سخت باشد و یا در رقابت با حریفتان حتما می خواهید پاسخ درست بدهید تا امتیاز از دست نهید، لینگوگیم - بازی آموزش زبان انگلیسی برای بازی ها و مراحل کمک هایی را قرار داده است که به شما در رسیدن به پاسخ درست کمک می کند. در این مقاله انواع کمک ها و نحوه عملکرد اون ها رو به شما توضیح می دهیم.

کمک ها

کمک های لینگوگیم
کمک های لینگوگیم

 

در بازی هایی که شامل راهنما و کمک می شوند، در پایین صفحه با توجه به نوع مرحله یا بازی تعدادی کمک به شکل دکمه های قرمز دایره ای شکل وجود دارد. با کلیک کردن روی دکمه بلافاصله کمک مورد نظر عمل می کند. دقت کنید که برای استفاده از کمک ها سکه یا الماس کم می شود. مقدار کم شدن سکه و الماس هر کمک در زیر آن نوشته شده است. همچنین نوع (سکه یا الماس) کمک نیز در کنار آن مشخص است.

توجه: در برخی از بازی های حساس و رقابتی برای حفظ قابت و جذابیت بازی، کمک ها به صورت تصاعدی قرار داده شه اند. یعنی اگر یک کمک 20 سکه باشد، وقتی در همان بازی دوباره از کمک استفاده کنید، برای بار دوم 40 سکه می شود.

انواع کمک ها

 

کمک شانس مجدد

کمک شانس مجدد - لینگوگیم
کمک شانس مجدد - لینگوگیم

 

با کلیک روی این کمک می تواند یک بار پاسخ اشتباه دهید. یعنی یک شانس اشتباه برای خود فعال کرده اید. در صورتی که این کمک فعال باشد و به گزینه ای پاسخ اشتباه دهید، پاسخ اشتباه برای شما ثبت نمی شود و همچنان می توانید یک گزینه دیگر را به عنوان پاسخ انتخاب کنید.

دقت کنید که وقتی این کمک را فعال کردید یک علامت 1+ (به شکل خود دکمه کمک شانس مجدد) چشمک زن در کنار سوال نمایش داده می شود و این کمک تا زمانی فعال است که این علامت وجود داشته باشد.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • معنی لغت
 • صوت
 • تصویری
 • املای حدس کلمات
 • املای تایپ کلمه
 • حذف کلمه
 • مرتب سازی

کمک باقی ماندن دو گزینه

کمک باقی ماندن دوگزینه - لینگوگیم
کمک باقی ماندن دوگزینه - لینگوگیم

 

این کمک در مراحلی نمایش داده می شود که بیش از 2 گزینه برای پاسخ وجود داشته باشد. با فعال کردن این کمک، تمام گزینه ها به جز 2 گزینه حذف می شوند و شما بید پاسخ را فقط از بین 2 گزینه باقی مانده انتخاب کنید.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • معنی لغت (3 گزینه ای و 4 گزینه ا)
 • املای کشیدن کلمات (3 بخشی و 4 بخشی)

کمک نمایش یک حرف

کمک نمایش یک حرف - لینگوگیم
کمک نمایش یک حرف - لینگوگیم

 

این کمک برای مراحلی استفاده می شود که باید کلمه را حرف به حرف بنویسید. با زدن این کمک سیستم برای شما یکی از حرف هایی را که باید بنویسید، می نویسد. محدودیتی برای استفاده از این کمک وجد ندارد. یعنی می تواند کل کلمه را با زدن این کمک حرف به حرف تکمیل کنید.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • املای تایپ کلمه
 • مرتب سازی
 • حدس کلمه (Hangman)

کمک نمایش پاسخ

کمک نمایش پاسخ - لینگوگیم
کمک نمایش پاسخ - لینگوگیم

 

این کمک برای مراحلی که نسبتا سخت تر هستند مناسب است. به این صورت که پاسخ صحیح به شما نمایش داده می شود و شما می توانید به راحتی گزینه صحیح را وارد یا انتخاب نمایید. البته عملکرد این کمک بستگی به نوع بازی نیز دارد که توضیح داده خواهد شد.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • املای تایپ کلمه (کلمه به صورت کامل برای شما نمایش داده می شود و شما باید کلمهرا به خاطر بسپارید و سپس کلمه را حرف به حرف تایپ کنید)
 • مکالمه - مرحله 4 سوال 6 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 6 سوال 6 و 7 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 7 سوال 3 و 6 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 8 سوال 2، 6 و 8 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 9 سوال 5، 6  و 8 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 10 سوال 2، 3 و 5 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 11 سوال 2، 4 و 5 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 12 سوال 1 و 4 (گزینه صحیح رنگش تغییر می کند و پاسخ مشخص می شود و کافی است که روی گزینه صحیح کلیک کنید)
 • مکالمه - مرحله 9 سوال 9 (پاسخ در کادر مورد نظر نوشته می شود و فقط باید گزینه ثبت را بزنید)
 • مکالمه - مرحله 10 سوال 6 و 7 (پاسخ در کادر مورد نظر نوشته می شود و فقط باید گزینه ثبت را بزنید)
 • مکالمه - مرحله 11 سوال 6 و 9 (پاسخ در کادر مورد نظر نوشته می شود و فقط باید گزینه ثبت را بزنید)
 • مکالمه - مرحله 12 سوال 3، 5، 6، 7،8 ، 9 و 10 (پاسخ در کادر مورد نظر نوشته می شود و فقط باید گزینه ثبت را بزنید)

کمک توقف زمان

کمک توقف زمان - لینگوگیم
کمک توقف زمان - لینگوگیم

 

در اکثر بازی ها و مراحل لینگوگیم، زمان وجود دارد. به این صورت که اگر زمان شما به پایان برسد و بازی رو تمام نکنید امتیازی برای شما ثیت نمی شود و یا نتیجه برخی از بازی ها بر اساس زمان باقی مانده شما محاسبه می شود. اگر برخی مراحل برای شما سخت است و یا هنوز سرعت بالایی در پاسخ به سوالات ندارید می توانید از این کمک استفاده کنید و زمان بازی رو متوقف کنید.

توجه: در برخی بازی ها مثل بازی حذفی و تورنومنت که زمان نقش مهمی در نتیجه دارد، زمان فقط برای انجام بایز متوقف می شود که بتوانید بازی رو تمام کنید و امتیاز خود رو ثبت کنید، اما زمان اصلی بازی شما در حال محاسبه است و متوقف نمی شود.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • این کمک در تمام بازی هایی که زمان دارد وجود دارد.

کمک برگشت به بازی

کمک برگشت به بازی - لینگوگیم
کمک برگشت به بازی - لینگوگیم

 

در بازی های آموزش لغت و آموزش مکالمه که به صورت فردی و تکی انجام می شود و بیشتر جنبه آموزشی را دارد، اگر به یک سوال پاسخ اشتباه دهید، آن مرحله رو بای داز اول شروع کنید. یعنی اگر 10 سوال برای شما نمایش داده شود و سوال 9 رو اشتباه پاسخ بدید باید از ابتدا به هر 10 سوال پاسخ بدید تا مرحله رو رد کنید. برای چنین مواقعی نیز لینگوگیم راه حلی رو ارائه داده است.

وقتی پاسخ غلطی به سوالی می دهید، پنجره کوچکی باز می شود که دکمه برگشت به بازی در آن وجود دارد. با زدن این دکمه دوباره به بازی بر می گردید و می توانید گزینه دیگری را برا یپاسخ انتخاب کنید تا بتوانید مرحله رو ادامه بدید و تموم کنید.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • این کمک در تمام بازی های آموزش لغت و مکالمه وجود دارد.

کمک رد شدن از مرحله

کمک رد شدن از مرحله - لینگوگیم
کمک رد شدن از مرحله - لینگوگیم

 

این کمک برای مراحل از آموزش لغت و مکالمه طراحی شده است که دارای سختی بیشتری هستند. با استفاده از این کمک می توانید بدون آنکه بازی رو انجام بدید به مرحله بعدی بروید و در مرحله سخت بازی گیر نکنید. کمک رد شدن مرحله به دو صورت در بازی وجود دارد.

توجه: هر مرحله در بازی دارای امتیازی برای شما کاربران عزیز است که در جدول رده به شما کمک بسیاری می کند. وقتی از کمک رد شدن مرحله استفاده می کنید، فقط مرحله مورد نظر برای شما رد می شود و امتیاز آن را نمی گیرید. برای گرفتن امتیاز آن مرحله می توانید بعدا دوباره آن مرحله رو بازی کنید.

1- رد شدن از مرحله قبل از ورود به بازی

کمک رد شدن از مرحله - قبل از ورود به بازی - لینگوگیم
کمک رد شدن از مرحله - قبل از ورود به بازی - لینگوگیم

 

این کمک وقتی قابل استفاده است که هنوز وارد بازی نشدید. در واقع وقتی اسم مرحله به همراه نوع مرحله برای شما نمایش داده می شود این کمک دیده می شود. با کلیک روی این کمک بدون اینکه وارد بازی شوید، مرحله برای شما باز و رد می شود و می توانید وارد مرحله بعدی بازی شوید.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • املای تایپ کلمه (آموزش لغت)
 • مراحل 10، 11 و 12 آموزش مکالمه

2- رد شدن از مرحله درون بازی

کمک رد شدن از مرحله - درون بازی - لینگوگیم
کمک رد شدن از مرحله - درون بازی - لینگوگیم

 

در مراحل آموزش مکالمه در هر مرحله چند نوع بازی وجود دارد. برای برخی از سوال ها که کمی سخت است و یا ممکن است در برخی تلفن هاسی همراه پشتیبانی نشود، در بالای صفحه دکمه قرمز رد شدن از مرحله وجود دارد.

بازی هایی که شامل این کمک هستند عبارت اند از:

 • مکامله - مرحله 5 سوال های 7 و 8
 • مکامله - مرحله 6 سوال 5
 • مکامله - مرحله 7 سوال های 5 و 7
 • مکامله - مرحله 8 سوال های 4، 5 و 7
 • مکامله - مرحله 9 سوال های 4 و 7
 • مکامله - مرحله 10 سوال های 1، 4 و 8
 • مکامله - مرحله 11 سوال های 1، 3، 7 و 8
 • مکامله - مرحله 12 سوال 2

 

راهنمای نمایش پاسخ پس از انتخاب گزینه اشتباه

راهنمای نمایش پاسخ - لینگوگیم
راهنمای نمایش پاسخ - لینگوگیم

 

یکی از کمک ها که بیشتر جنبه راهنما و آموزشی دارد، نمایش پاسخ می باشد. در بازی های آموزش لغت وقتی به گزینه پاسخ غلط می دهید، صفحه ای باز می شود که این گزینه در آن وجود دارد. با زدن دکمه نمایش پاسخ در صورتی که لیست لغات رو فعال کرده باشید. پاسخ صحیح سوال به همراه توضیحات کامل آن نمایش داده می شود. در واقع صفحه آموزش لغت در بخش کتابخانه نمایش داده می شود که شامل تصویر لغت، معنی، توضیح درباره لغت، مثال انگلیسی، فونتیک، صوت روان و غیر سیستمی و ... است.

 

در صورتی که این آموزش برای شما مفید بود و یا موردی درباره کمک ها برای شما عزیزان مبهم است در قسمت نظرات همین مطلب به ما اعلام کنید.

 

آموزش سایر بخش های لینگوگیم

لینگوگیم یک اپلیکیشن چند منظوره با امکانات فراوان و هیجان انگیز است که یادگیری زبان رو براتون جذاب و سرگرم کننده می کنه، جهت آشنایی با سایر بخش های لینگوگیم و توضیح هر یک از بخش ها روی لینک زیر کلیک کنید و مقاله مربوطه رو مطالعه کنید تا بیشتر با لینگوگیم - بازی آموزش زبان انگلیسی آشنا بشید.

👈 آموزش تمام بخش های لینگوگیم - بازی آموزش زبان انگلیسی

لینگوگیم

لینگوگیم

لینگوگیم متفاوت ترین روش آموزش زبان انگلیسی با بازی و سرگرمی

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. پر کردن کادرهای ستاره دار الزامی است.

سایر آموزش ها (تصادفی)

دیدن تمام آموزش ها

راهنمای نصب صوت

با خوندن این مطلب می تونید مشکل پخش صوت، سرعت پخش صوت، تغییر لحجه، تغییر صدای گوینده صوت و تغییر جنسیت گوینده رو رفع کنید.

چالش روزانه

لینگوگیم هر روز برای شما چالش در نظر میگیره که به شما در یادگیری زبان کمک می کنه و علاوه بر اون با تکمیل چالش ها میتونی جایزه هم دریافت کنی.

آموزش تمام بخش های لینگوگیم - بازی آموزش زبان انگلیسی

در این مقاله به آموزش کامل تمام بخش های لینگوگیم - بازی آموزش زبان انگلیسی با جزئییات می پردازیم. لینگوگیم تنها و اولین اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی است که توانسته یادگیری زبان انگلیسی را از روش پر هزینه و غیر شاداب فعلی به سبک جدیدی که افراد با بازی و رقابت و یادگیری گروهی زبان خودشان را تقویت کنند تغییر دهد.

آموزش مکالمه

لینگوگیم علاوه بر آموزش لغت و گرامر، یک بخش ویژه برای آموزش مکالمه دارد که علاوه بر آموزش به صورت نکته و مثال، دارای بازی هیا مرحله ای جذاب است که باعث می شود مبحث مربوطه رو به صورت سرگرم کننده ای یاد بگیرید.

دستاوردها

با ثبت رکورد های مختلف در لینگوگیم میتونی دستاوردهای خودت رو تکمیل کنی و با تکمیل اون جایزه های ویژه ای هم دریافت کنی و به بقیه نشون بدی چقدر قوی هستی