خبرها و اطلاعیه های لینگوگیم

برچسب : پارک علم و فناوری

ثبت لینگوگیم به عنوان طرح منحصر به فرد در پارک علم و فناوری

لینگوگیم به عنوان یک طرح منحصر به فرد در پارک علم و فناوری ثبت شده است و متدهای جدید طراحی شده در لینگوگیم توسط کارشناسان این مجموعه مورد تایید قرار گرفته است.