خبرها و اطلاعیه های لینگوگیم

برچسب : به روز رسانی

نسخه 11.6.0 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.6.0 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

نسخه 11.5.1 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.5.0 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

نسخه 11.4.3 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.4.3 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

نسخه 11.4.2 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.4.2 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.