خبرها و اطلاعیه های لینگوگیم

برچسب : آپدیت

نسخه 12.0.0 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 12.0.0 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

نسخه 11.6.0 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.6.0 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

نسخه 11.5.1 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.5.0 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.

نسخه 11.4.3 لینگوگیم منتشر شد

نسخه 11.4.3 لینگوگیم با تغییرات جدید منتشر شد.